Astragalus sect. Pelta Podlech & I.Deml, Mitt. Bot. Staatssamml. Munchen 6: 543. 1967.

MAP