Astragalus sect. Hookeriana Podlech, Mitt. Bot. Staatss. Munchen 12: 343. 1976.

MAP